Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Veljavnost in uporaba politike zasebnosti

Ta politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji spletnega mesta Majskaj šteje za uporabnika, ter za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele in podstrani.

Izrazi „uporabnik“, „spletno mesto“ in „ponudnik“ imajo v tej politiki enak pomen kot v Splošnih pogojih spletnega mesta Majskaj.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami te politike.

Ta politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi te politike uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

Zbiranje podatkov

Ponudnik zbira ob uporabi funkcije Zahtevajte ponudbo

o uporabniku naslednje podatke: ime, priimek, e-pošta, telefonska številka, vsebina uporabnikovega vprašanja oziroma komunikacije (obvezni podatki), naslov prebivališča (ulica, hišna številka, pošta, kraj) in naziv podjetja (neobvezni podatki).
Vpis podatkov ni obvezen, niti pri podatkih, ki so označeni kot obvezni, vendar pa si ponudnik pridržuje pravico, da odgovori le na tista povpraševanja oziroma komunikacije oziroma izpolni te tista naročila, pri katerih je uporabnik vpisal vse obvezne podatke, ki jih kot take predvideva spletni obrazec.

Ponudnik v okviru statistike obiska spletnega mesta zbira tudi IP naslove omrežij, iz katerih je uporabnik dostopal do spletnega mesta, datum in čas dostopa in naslov drugega spletnega mesta, s katerega je uporabnik dostopal do spletnega mesta, vendar ti podatki ne omogočajo identifikacije uporabnikov.

Ponudnik na spletnem mestu uporablja piškotke (cookies), po katerih razpoznava uporabnike in jim omogoča lažje delo in uporabo spletnega mesta. Piškotki so datoteke, ki se namestijo na uporabnikovo napravo, s katero dostopa do spletnega mesta. Namestitev piškotkov lahko uporabnik kadarkoli omeji ali prepove z ustreznimi nastavitvami svojega spletnega brskalnika, vendar pa si ponudnik pridržuje pravico, da v takem primeru določeni deli spletnega mesta ali določene funkcionalnosti uporabniku niso dostopni. Z uporabo piškotkov ni mogoča identifikacija uporabnikov.

Obdelava podatkov in nameni obdelave

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

pripravo odgovorov oziroma ponudb in pošiljanje le-teh po navadni ali e-pošti;
izvedbo naročil uporabnikov (pošiljanje in dostava, izdaja računa, uveljavljanje terjatev ipd.);
vodenje evidence povpraševanj uporabnikov;
statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi s povpraševanji uporabnikov;
občasno pošiljanje elektronskih sporočil (e-pošte) z vsebino, povezano s spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave;
občasno pošiljanje SMS sporočil z vsebino, povezano s spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave;
občasno pošiljanje elektronskih sporočil tretjih oseb, ki so partnerji spletnega mesta, komercialne ali nekomercialne narave;
občasno pošiljanje SMS sporočil tretjih oseb, ki so partnerji spletnega mesta, komercialne ali nekomercialne narave.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi s posredovanimi podatki zaupa tretjim osebam (pogodbeni obdelovalci). Tretje osebe lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v prvem odstavku tega člena.

Varovanje podatkov in čas hrambe

Ponudnik vse podatke o uporabnikih varuje skladno s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije, ter skladno s svojim internim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo posredoval nobenim tretjim osebam, razen če za to obstaja zakonita podlaga.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik njegove podatke, ki jih je ponudniku posredoval ob povpraševanju, hrani in obdeluje 10 let od prejema podatkov, nato pa jih mora trajno izbrisati ali učinkovito anonimizirati, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Pravice uporabnikov

Ponudnik bo uporabniku kadarkoli omogočil, da se na razumljiv in enostaven način odjavi do prejemanja njegovih e-sporočil.

Uporabnik lahko zahteva, da mu ponudnik potrdi, ali zbira in obdeluje podatke, ki se nanašajo na uporabnika, ter katere podatke zbira in obdeluje. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece.

Uporabnik lahko zahteva, da mu ponudnik pošlje elektronsko kopijo podatkov, ki se nanašajo na uporabnika. Zahteva se lahko poda enkrat vsake 3 mesece. Ponudnik ima pred posredovanjem kopije podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Uporabnik lahko zahteva, da ponudnik trajno izbriše ali anonimizira vse podatke, ki se nanašajo nanj, razen podatkov, katerih obdelavo oziroma hrambo nalaga zakon. Ponudnik ima pred izbrisom podatkov pravico od uporabnika zahtevati, da na primeren način dokaže svojo istovetnost. Če ponudnik tudi po tem dvomi o istovetnosti uporabnika, lahko njegovo zahtevo zavrne.

Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.

Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe te politike, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti te politike kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ta politika pa velja naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med uporabnikom in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta politika velja od 19. 09. 2011